วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประยงค์


ชื่อพื้นเมือง ประยงค์  ขะยง  พะยงค์  หอมไกล  ประยงค์ใบใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์         Aglaia odorata Lour.
ชื่อวงศ์ Meliaceae
ชื่อสามัญ         Chinese Rice Flower
ประโยชน์                 ออกดอกให้ชมได้บ่อย   เป็นพันธุ์ไม้ที่มีใบและทรงพุ่มสวยงาม (ต้องคอยตัดแต่งกิ่ง             ก้านสาขาบ้างนะ) สามารถใช้เป็นไม้ประดับใบได้          
ลักษณะพิเศษ           เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น